Privacybeleid

Privacybeleid

 

Preambule

 

Het bedrijf CAFE COTON is zich bewust van de noodzaak om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te waarborgen en wenst de verbintenissen die het wil aangaan met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens te formaliseren door dit privacybeleid aan te nemen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door CAFE COTON, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

 

 

I. Voorstelling van de verantwoordelijke voor de verwerking

CAFE COTON is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.301.566,99 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 11 Rue Christophe Colomb, 75008 Parijs. Ze is ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder het nummer RCS 378 617 245. Het telefoonnummer is 01 55 87 79 00. Je kunt contact opnemen met CAFE COTON via het volgende e-mailadres

contact@cafecoton.com.

 

II. Doeleinden, "actieve basis" bewaartermijnen en rechtsgrondslagen

Uw persoonsgegevens kunnen voor een aantal doeleinden worden verwerkt door bevoegd personeel van CAFE COTON.  

Elk van deze doeleinden is gekoppeld aan een "rechtsgrondslag", die onze verwerking rechtvaardigt.  

Uw gegevens worden ook opgeslagen voor een vooraf bepaalde periode, die afhangt van het doel waarvoor ze zijn verzameld.

doel van de verwerking. Deze periode wordt uitgedrukt op "actieve basis", wat overeenkomt met het stadium waarin uw gegevens daadwerkelijk worden verwerkt om het doel beschreven in de tabel te bereiken. Houd er rekening mee dat CAFE COTON na deze opslag op "actieve basis" uw persoonsgegevens tussentijds kan bewaren voor aanvullende perioden (met betrekking tot de toepasselijke regels en verjaringstermijnen en wettelijke of reglementaire opslagverplichtingen), om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of om ons in staat te stellen onze wettelijke rechten te verdedigen, indien nodig. 

De doelen, rechtsgrondslagen en bewaartermijnen voor de "actieve basis" worden in de onderstaande tabel weergegeven:  

Doel van de verwerking

Wettelijke basis

Bewaarperiode voor "actieve basis" gegevens

Beheer van verzoeken die u naar ons contact e-mailadres stuurt

Ons legitieme belang om te reageren op uw verzoeken en vragen

Tot het verzoek is verwerkt

Boekhoudkundig beheer

Onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen

Tijdens het huidige belastingjaar

Aanwerving

Precontractuele maatregelen op verzoek van een gegadigde

Tijdens het wervingsproces

Een cv-bibliotheek beheren

Ons rechtmatig belang om uw CV te bewaren om contact met u op te nemen over een vacature t

2 jaar vanaf de datum waarop we een beslissing hebben genomen over uw aanvraag

Beheer van prospectrelaties, waaronder het versturen van onze nieuwsbrief, het organiseren van wedstrijden, promoties, enquêtes, enz.

Het nastreven van onze legitieme belangen in het uitbreiden van ons bedrijf

3 jaar na de laatste door u ondernomen actie, of totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief

Bewaren van verbindingsgegevens voor beveiligings- en onderhoudsdoeleinden

Ons legitieme belang om de veiligheid van onze website te waarborgen

1 maand na registratie van gegevens

Onze service verbeteren (vooral de klantenservice)

Ons legitieme belang om onze diensten te verbeteren op basis van informatie en opmerkingen die we via internet ontvangen.

De tijd die nodig is om je retourzending te verwerken

Beheer van ons videobewakingssysteem

Ons legitieme belang om de veiligheid van onze gebouwen te waarborgen

1 maand vanaf de opname van beelden

Beheer van klantrelaties

Het contract dat we hebben afgesloten met onze klant

Gedurende de looptijd van het contract

Beheer van leveranciers

Het contract dat we hebben getekend met onze leverancier

Indirecte invorderingen

We ontvangen bepaalde persoonlijke gegevens over u indirect van niet-openbare bronnen. Wanneer u bijvoorbeeld uw e-mailadres opgeeft om uw interesse te tonen om klant bij ons te worden, ontvangen we informatie van een derde partij die ons voorziet van geautomatiseerde fraudedetectiediensten. Af en toe verzamelen we ook openbaar beschikbare informatie van websites van sociale media. U kunt de hoeveelheid informatie die social media-websites openbaar maken controleren door die websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.  

 

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens? 

Wij kunnen uw gegevens doorgeven en bekendmaken aan :

- onze promotie- en marketingpartners, adverteerders, wedstrijdsponsors, dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van commerciële prospectie, het ontwikkelen van advertentienetwerken en commercieel of marktonderzoek;

- elk bedrijf waarmee we directe of indirecte kapitaalbanden hebben;

- onze IT-dienstverleners, bijvoorbeeld in verband met de levering van hostingdiensten voor deze site, softwarehosting (bijv. CRM), onderhoud, evenals onze dienstverleners belast met webanalyse en applicatieontwikkeling;

- regelgevende instanties, de TRACFIN-eenheid, onafhankelijke administratieve autoriteiten of geschillenbeslechtingsinstanties, om aan hun verzoeken te voldoen;

- elke andere persoon die betrokken is bij een geschil;

- gerechtelijke of administratieve autoriteiten.

 

Sommige van deze ontvangers bevinden zich buiten de Europese Unie, in de volgende landen: Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Waar dit het geval is, vertrouwen we op

de standaard contractbepalingen van de Europese Unie.  

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens?  

Afhankelijk van de omstandigheden kunt u rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder:

  • het recht om informatie te verkrijgen over de uitgevoerde verwerking en de gegevens die wij over u bewaren, evenals een kopie van deze gegevens; het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken; het recht om rectificatie van uw gegevens te verkrijgen; het recht om bevestiging te verkrijgen dat uw persoonsgegevens worden of niet langer worden verwerkt; het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen; het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@cafecoton.com.  

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, op het volgende adres: CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Parijs - Cedex 07 of via de speciale website van de CNIL.  

Layer 1